Posts Tagged ‘joodse gemeenscchap’

De joodse gemeenschap in Antwerpen stak woensdag de grote menora-kandelaar aan om het Chanoeka-feest te vieren. Dat is het joodse ‘Feest van het licht’, dat de overwinning van het licht op de duisternis viert. Het feest duurt acht dagen, van 27 november tot 5 december 2013, en begint met het aansteken van de kaarsen. Net als bij het christelijke kerstfeest is Chanoeka ook een reden om cadeautjes te geven aan geliefden, om samen lekker te eten en om stil te staan bij de symbolische boodschap van solidariteit, hoop en liefdadigheid.

Het verhaal van Chanoeka staat opgetekend in de boeken 1 Maccabeeën en 2 Maccabeeën. Deze boeken maken niet deel uit van Tenach, maar zijn onderdeel van de apocriefen.

Chanoeka was ingesteld door Judah Maccabeüs en zijn broers in het jaar 165 v.Chr; om jaarlijks met vreugde gevierd te worden ter herdenking van de toewijding aan het altaar in de tempel van Jeruzalem. (1 Macc. iv. 59). Na Jeruzalem en de tempel te hebben hersteld, gaf Judah het bevel de tempel te reinigen, een nieuw altaar in plaats van de verontreinigde te bouwen, en nieuwe heilige bekers te vervaardigen. Toen het vuur opnieuw op het altaar werd aangestoken, en de lampen op de kandelaar weer brandden, werd de toewijding aan het altaar gedurende acht dagen gevierd, onder het brengen van offers en het zingen van liederen. (1 Macc. iv. 36), wat enigszins lijkt op de feestelijkheden van Soekkot. Ook in de huizen werden lichten aangestoken. Volgens Josephus (Joodse Oudheden) werd het in de volksmond dan ook het feest van de lichten genoemd.

In de Talmoed wordt het wonder van Chanoeka genoemd, dat niet in de Maccabeeën wordt genoemd. Het feest markeert de overwinning op de legers van de Seleucieden, die hadden geprobeerd het volk Israël te weerhouden het jodendom uit te oefenen. Judah Maccabeüs en zijn broers vernietigden de overweldigende strijdkrachten, en wijdden de tempel opnieuw in. Kenmerkend voor het feest is, dat een speciaal soort kandelaar tijdens dit feest wordt aangestoken. Deze kandelaar heet de chanoekia, en moet vooral niet worden verward met de menora, die ook minder armen heeft.

Volgens de legende in de Talmoed, gingen de Maccabeeën de tempel binnen nadat zij de bezetters uit de tempel hadden verjaagd, om de afgodenbeelden te verwijderen en de tempel te herstellen. Zij ontdekten, dat de meeste rituele voorwerpen ontwijd waren. Daarop zochten zij ritueel gezuiverde olijfolie om de menora aan te steken en de tempel te herstellen, maar vonden slechts genoeg olie voor een enkele dag. Zij staken dit evengoed aan, en gingen verder meer olijfolie te persen en zuiveren. Op een miraculeuze wijze bleef deze kleine hoeveelheid olie acht dagen lang branden, tot er nieuwe olie geperst en gezuiverd kon worden. Om deze reden steken joden een kaars extra aan, iedere nacht van het feest.

In de Talmoed worden twee gebruiken beschreven. Het was gebruikelijk om acht lampen op de eerste nacht van het feest te laten schijnen, en het aantal met een te reduceren bij iedere nacht. Een ander gebruik was, om op de eerste nacht met een brandende lamp te beginnen, en iedere nacht een extra aan te steken tot er acht brandden, op de achtste nacht. Het eerste gebruik werd door de volgers van Sjammaj gevolgd, het laatste door die van Hillel. Volgens Josephus stonden de lichten symbool voor de vrijheid die de joden verkregen, op de gebeurtenis die op het feest wordt gevierd wordt.

Terwijl thuis de chanoekia voor het raam staat te stralen, worden in het gezin spelletjes gespeeld, speciale gerechten gegeten en cadeautjes uitgepakt. Speciale gerechten zijn bijvoorbeeld latkes en soevganiot. Soevganiot zijn oliebollen gevuld met jam en latkes zijn aardappelpannenkoekjes.

 

Nog meer informatie? Klik hier

Een dag per jaar staat de hele joodse wijk van Antwerpen in rep en roer. In kleurige outfits en met muziek op de achtergrond viert de joodse gemeenschap Poerim, het ‘joodse carnaval’. Een hele dag en nacht worden er pakjes uitgewisseld, lekker gegeten en veel gedronken.

 

Read the rest of this entry »

De eerste twee dagen van de joodse maand Tisjrie, de zevende maand van de joodse kalender, is het Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar.

Read the rest of this entry »

Op het Antwerpse stadhuis is woensdagavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van de eerste razzia op Joodse burgers in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, precies zeventig jaar geleden. Read the rest of this entry »

ALLEEN? OF MET EEN PAAR VRIENDEN? Om aan de vraag van het groeiend aantal geïnteresseerden tegemoet te komen, biedt Antwerpen Averechts zijn daguitstap in de joodse gemeenschap nu ook aan voor individuele inschrijvingen. Vanaf nu kan u elke derde zondag van de maand op eigen houtje of samen met wat vrienden bij ons terecht voor een onderdompeling in het joodse universum in Antwerpen. Read the rest of this entry »

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: