Posts Tagged ‘city labo’

 

Panelgesprek MENSEN MAKEN DE STAD - Met auteurs Eric Corijn, Pascal Debruyne en Maarten Loopmans

cityLabo, het regionaal instituut voor Samenlevingsopbouw Antwerpen stad en het netwerk Antwerpen aan ‘t woord organiseren op 13 december een debatavond over de stadsmens van de toekomst, n.a.v. de publicatie van ‘Mensen maken de stad’.

Co-auteurs van ‘Mensen maken de stad’ Eric Corijn, Pascal Debruyne en Maarten Loopmans zullen die avond present zijn om de bevindingen van hun onderzoek toe te lichten en vervolgens weerwoord te geven aan een aantal kritische ondervragers.

Wat eraan voorafging:
De denktank voor sociaalecologische verandering Oikos nodigde een twintigtal onderzoekers en professoren uit om samen na te denken over de toekomst van de stad. De stadsbevolkingen blijven immers almaar groeien, de kloof tussen arm en rijk wordt er snel groter en ook de ecologische voetafdruk van de stad is zwaarder dan de planeet kan dragen. In de bevindingen van ‘Mensen maken de stad’ komen vier kernwoorden naar boven: ‘wonen’, ‘solidariteit’, ‘superdiversiteit’ en ‘klimaatneutraal’. Ze worden tot een geheel samengeweven, met een pleidooi voor participatie en stedelijk burgerschap als rode draad. Want ‘Mensen maken de stad’ is een boek over en voor stadsbewoners die hun toekomst in handen nemen.

donderdag 13 december 2012 – 19.30 uur

www.permeke.org

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: