Café Belle-vue

De geschiedenis van Fortunia als gebouw start in 1905. Op deze plek stond daar een café/uitspanning genaamd “Belle vue”.

De weerelt is eenen rinck en de diamant in desen rinck is Antwerpen

Joost van den Vondel (1587-1679)

Als in 1908 de rijke diamantvelden van Duits Zuid-West-Afrika ontdekt worden, zal Antwerpen daar het best op reageren. Dit feit zal samen met de Antwerpse specialisatie in meer in de mode komende kleinere goederen – 50 tot 100 per karaat – en een verontrustende Amsterdamse structurele werkloosheid aan de basis liggen van de heropbloei van Antwerpen als eerste diamantstad ter wereld ; een proces dat zich na de Eerste Wereldoorlog zal voltrekken. Nietegenstaande Nederland tijdens Wereldoorlog I niet bezet werd, kon het door gebrek aan ruw goed van deze situatie niet profiteren ; de Antwerpse diamantairs, die met hun stock ruw goed naar Nederland waren gevlucht zagen er geen groot voordeel in deze in die periode te verwerken. De Diamantbewerking lag zo goed als helemaal stil.  Na de wapenstilstand kwamen zij met hun voorraad terug naar Antwerpen waar de heropstanding zeer vlug en met grote stabiliteit werd bewerkt.  De grote aanvoer, kort na de oorlog, van de Russische diamanten, die door de communistische leiders in West-Europa ten gelde werden gemaakt, heeft vanzelfsprekend de bedrijvigheid nog opgedreven.

Intussen was de heropbloei reeds vroeger in het Antwerpse stadsbeeld merkbaar : in de wijk bij het Centraal station, waar nu nog steeds de diamantactiviteit gevestigd is, rezen vóór Wereldoorlog I reeds drie indrukwekkende gebouwen op als handelslokalen : De NV Diamantclub van Antwerpen, de N.V. Beurs voor diamanthandel en de N.V. Fortunia. De groeperingen waartoe de gebouwen behoorden waren tegelijk beroepsverenigingen van diamanthandelaars en fabrikanten.  Het begin van de jaren twintig was wellicht de meest glorieuze periode : Antwerpen bereikte toen, met meer arbeiders dan in alle andere centra samen, een toppositie, die zij nooit meer zal afstaan Het is de gulden tijd van de grote Diamantvoorstelling van 1920 en de Juwelenstoet van 1923, die een enorme wereldpropaganda voerden en onze havenstad een algemene erkenning van prioriteit bezorgden.

Artikel uit het tijdschrift  "de Juwelier"van 1922 waarin men de Fortunia het prachtigste
gebouw van Antwerpen noemt.

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: