Zoals reeds vermeld in de geschiedenis van het Statiekwartier stond oorspronkelijk op de hoek Vestingstraat/Pelikaanstraat een taverne “Bellevue”. Dit kleine café zou volgens een getuigenis de eerste plaats geweest zijn waar diamanten werden verhandeld bij de sterke heropleving vanaf 1871.

Deze werd in 1909 tesamen met andere etablissementen gesloopt voor de bouw voor de derde diamantbeurs in Antwerpen. Hiervoor werd de Architect Joseph de Lange gecontacteerd.

Hij kreeg de opdracht om op de vrijgekomen hoek een derde diamantbeurs neer te zetten. Het impossante gebouw rees langzaam boven de bestaande huizen uit.  Het telde 5 verdiepingen waarin 150 kantoren waren gevestigd.

Amsterdam 18 – 4 -1883 / Antwerpen 28 – 1 – 1948

Joseph de Lange was secretaris van Kunst van heden. de Lange was een Joodse Nederlander die in Antwerpen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten studeerde. Hier kreeg hij onder meer les van Jean Jacques Winders en J. Huygh. Voor de in 1899 opgerichte Kring voor Bouwkunde gaf hij lezingen over de Hebreeuwse Bouwkunst. Joseph de Lange ontwierp de Portugees Israëlische synagoge aan de Hoveniersstraat, de synagoge in Oostende en de synagoge in Anderlecht. De synagoge op de hoek Van den Nestlei / Oostenstraat, dewelke in 1927 werd ingewijd, heeft Joseph de Lange samen met andere architecten ontworpen.
Het gebouw “Residence Fortunia” op de hoek van de Vestingstraat en de Pelikaanstraat, als diamantbeurs gebouwd in 1910, alsook het prachtig huis in de Lamorinièrestraat van de familie Arnold Bamdas-Tolkowsky uit 1912, werden door hem ontworpen. Op de Wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen was hij de schepper van de wijk “Oud Antwerpen”. Joseph de Lange ontwierp, op de Joodse afdeling van de begraafplaats Schoonselhof, het grafmonument voor operazanger Bernard Tokkie en, zoals de traditieoverlevering het wil, tekende hij ook het ontwerp voor zijn eigen grafmonument.
Bron : http// www.schoonselhof.b/de lange/html
Blijf op de hoogte!

Uw email adres: