Op dinsdag 13 november 2012 start de tentoonstelling rond het winnende ontwerp voor een nieuw en groen openbaar domein in de Kievitwijk. Dit is het gebied tussen het Kievitplein, de Van Immerseelstraat, de Baron Joostensstraat, de Oostensstraat en het spoor.

Onder leiding van de stadsbouwmeester, koos de jury voor het ontwerpteam:

·         BUUR (Bureau voor Urbanisme, België);

·         Hosper (Landschapsarchitectuur en stedenbouw, Nederland);

·         in samenwerking met ARA (Atelier Ruimtelijk Advies, België).

Zij slaagden er het best in om alle ambities om te zetten in een samenhangend ontwerp. Het plan geeft de buurtbewoners groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Daarnaast zorgt het ontwerpvoorstel voor een internationale uitstraling aan de stationsbuurt en houdt het rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen.

Dit plan, ‘Kievit in het groen’, is een eerste voorstel. Het ontwerpteam werkt het nog verder uit. Hiervoor luisteren ze naar de mening, opmerkingen en suggesties vanuit de buurt. Op dinsdag 13 november, vanaf 19.30 uur, is iedereen welkom op de tentoonstelling rond het plan met een voorstelling van het ontwerp door het team zelf in de stationshal aan het Kievitplein. Ook de pers is hierbij uitgenodigd.

Programma

·         19.30 uur: ontvangst

·         19.45 uur: verwelkoming door districtvoorzitter mevrouw Chris Anseeuw en schepen voor stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout

·         19.55 uur: introductie ontwerpwedstrijd en ontwerpers door stadsbouwmeester Kristiaan Borret

·         20.05 uur: voorstelling ontwerpers BUUR / Hosper / Ara en hun ontwerp

·         20.20 uur: start tentoonstelling met de mogelijkheid om vragen te stellen aan de ontwerpers en de planners van AG Stadsplanning

·         20.30 uur: dialoogmoment aan twee tafels, moderatie door mensen van stedelijk wijkoverleg

Nadien kan elke bewoner, gebruiker en passant zijn opmerkingen en suggesties over dit plan geven op de tentoonstelling die loopt tot en met zondag 25 november. In het voorjaar van 2013 wordt er een aangepast ontwerp verwacht.

Het project ‘Kievit-fase II’ is een unieke kans om een nieuwe groene plek van formaat op maat van de buurt en voor alle gebruikers van de stationsomgeving te creëren op deze dichtbebouwde locatie.

Comments are closed.

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: