Op zaterdag 31 maart hield de Fietsersbond in Europa Direct Antwerpen de campagne ‘Ik ben een dertiger’ boven de doopvont. Klaus Bondam, ex-burgemeester van fietsstad Kopenhagen, legde uit welke stappen er nodig zijn voor een doelgericht fietsbeleid. Mikael Colville-Andersen legde met Kopenhagen als voorbeeld uit welke ontwerpprincipes voor fietsinfrastructuur leiden tot een duurzame en leefbare stad. Ondertussen loopt ook Colville-Andersens fototentoonstelling ‘Monumental Motion’.

Ik ben een dertiger

Met de campagne ‘Ik ben een dertiger’ geven burgers aan dat zij pleiten voor leefbare steden en gemeenten. De campagnenaam verwijst naar de zone 30, één van de vele middelen om steden en gemeenten leefbaar te houden. Het is de geuzennaam voor zij die ook aandacht hebben voor ruimtelijke ordening, groen, gezondheid, economische groei en sociale cohesie. De campagne ‘Ik ben een dertiger’ wordt vertaald in actiemomenten tijdens de Week van de Mobiliteit in september.

Klaus Bondam

Klaus Bondam, tot 2009 burgemeester van Kopenhagen, neemt ons mee doorheen de fietsgeschiedenis en langs de fietssnelwegen van zijn stad. Hij weet beter dan wie ook waaruit een goed fietsbeleid bestaat.

Mikael Colville-Andersen

Volgens Mikael Colville-Andersen speelt de fiets een essentiële rol bij het herstellen van de levenskwaliteit in onze steden. En die boodschap wist hij massaal te verspreiden viawww.copenhagenize.com. Ook het project Cycle Chic stuurt de Kopenhaagse fietsvibes de wereld rond. In meer dan vijftig landen en steden, waaronder België, is dat initiatief gevolgd (TIP www.antwerpenize.be) . Cycle Chic heeft als uiting van een manier van leven, een streetstyle en een fietscultuur ongetwijfeld bijgedragen tot meer fietsen op straat.

Monumental Motion

Nog tot 16 april loopt in Europa Direct Antwerpen de tentoonstelling Monumental Motion van Mikael Colville-Andersen. De Fietsersbond, Europa Direct Antwerpen, het Deens Cultuurinstituut en Cycle Chic laten u inspiratie opdoen hoe de fiets kan ingezet worden om van onze steden een leefbare omgeving te maken.

Mikael Colville-Andersen is naast expert op het vlak van stedelijke mobiliteit immers ook fotograaf. Een selectie van vijftig foto’s uit meer dan 10.000 vertellen het verhaal van de fiets in het dagelijks leven in Kopenhagen. Door mensenkracht zelf in beweging gebracht zorgen honderdduizenden fietsers in Kopenhagen er voor dat de stad nooit tot stilstand komt. De voortdurende beweging van de organische en dynamische menigte van bewoners is misschien het voornaamste monument dat Denemarken heeft verwezenlijkt.

Comments are closed.

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: