De stad Antwerpen voorziet in een eenmalige financiële tegemoetkoming voor de inrichting van de terrassen op de De Keyserlei na de heraanleg. Die volgens de planning start in november 2011. De De Keyserlei wordt een echte stadsboulevard die een verbinding maakt tussen de grandeur van het station en de moderne toets  van de Meir. Het midden van de straat wordt voorbehouden voor voetgangers.

Ook voor de inrichting van terrassen op de Suikerrui na de heraanleg, komt er een tegemoetkoming. De voorbereiding op de heraanleg van de De Keyserlei is gestart. Om de straat van gevel tot gevel opnieuw aan te leggen, worden momenteel de geveluitbouwen van alle (horeca)zaken verwijderd.

Het college besliste eerder al tegemoet te komen in de afbraak- en renovatiewerken van de gevels.   Om de uniformiteit en beeldkwaliteit van de straat te garanderen,  zocht de stad in nauw overleg met de horecasector naar een geschikt terrassenconcept.  Uiteindelijk werd unaniem gekozen voor een type van inrolbare zonneschermen. Dit systeem laat toe het eilandterras tussen de bomen aan de noordzijde maximaal te benutten.  De parasols of zonneschermen voor de eilandterrassen aan de zuidzijde vragen, door de  specifieke solitaire inplanting, nog een verdere uitwerking. Ook het  type van terrasschermen voor alle terrassen op de De Keyserlei  werd afgesproken.

Het college beslist om de inrichting van de terrassen op de De Keyserlei en de Suikerrui na de heraanleg mee te financieren.  Voor de De Keyserlei vertaalt dit zich in een eenmalige tussenkomst van 50% in de aanschaf van de gekozen terras- en zonneschermen.

Voor de Suikerrui geldt hetzelfde principe van de eenmalige financiële tussenkomst.  Momenteel loopt er echter nog een onderzoek  naar de kwalitatieve inrichting van de terrassen.  Zodra dit onderzoek afgerond is, kan het principe verder uitgewerkt worden.

Verantwoordelijke schepen: Robert Voorhamme, schepen voor middenstand

Bron : Antwerpen.be

Comments are closed.

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: