Het college besliste vandaag om de Diamantwijk beter te ontsluiten en bereikbaar te maken. Dit mobiliteitsplan loopt vooruit op de verdere ontwikkeling van de wijk binnen de stationsomgeving.

In functie van de toekomstige aanleg van het Operaplein en de geplande heraanleg van de De Keyserlei, gaf de stad eind 2010 aan het onderzoeksbureau Studiebureau Antwerpen Mobiel (TV SAM) de opdracht om een bijkomende mobiliteitsstudie uit te voeren voor de stationsomgeving. Deze studie ging onder meer in op de gevolgen van de heraanleg voor de Diamantwijk, en stelde enkele scenario’s voor om de deelwijk beter te ontsluiten en bereikbaar te maken.

Spreiding van het verkeer

Het college nam vandaag kennis van de bijkomende studie en keurde tegelijk het voorkeursscenario goed voor de Diamantwijk. Dit door TV SAM ontwikkelde model behoudt grotendeels de huidige verkeerssituatie, maar voorziet ook in enkele wijzigingen. Het scenario werkt niet volgens één grote verkeerslus in de wijk, maar via een aantal deellussen. Zo wordt het verkeer beter gespreid en worden de verschillende toegangen minder zwaar belast. Deze wijziging biedt bovendien meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Drie toegangen en wijzigingen rijrichting

Concreet wordt de Diamantwijk in de toekomst langs drie plaatsen toegankelijk: via de Lange Kievitstraat, de Korte Herentalsestraat en de Appelmansstraat. Om de overlast van autoverkeer dat de Diamantwijk binnenrijdt via de De Keyserlei te vermijden, wordt het verkeer in twee straten van rijrichting veranderd: de Lange Herentalsestraat en de Appelmansstraat. De wijziging van rijrichting zal pas van toepassing zijn na de heraanleg van de De Keyserlei. Verder zullen in de wijk de nodige aanpassingen gebeuren om de verkeerssituatie te optimaliseren.

Verantwoordelijke schepen: Ludo Van Campenhout, schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen

Bron : Antwerpen.be

5

Comments are closed.

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: