De stad Antwerpen doet een extra inspanning om het probleem van fietsdiefstallen in de ondergrondse fietsenstallingen van het Centraal Station aan te pakken. Op dit moment zijn er al een aantal veiligheids- en antidiefstalvoorzieningen van de stad, de NMBS, fietspunt Antwerpen, politie en buurtregie. Die voorzieningen worden nu dus aangevuld.

De stad kwam met Syntigo nv, een dochter van de NMBS-holding, overeen dat er extra camera’s geplaatst moeten worden in de fietsenstallingen. Het bestaande netwerk wordt uitgebreid met vijftien camera’s die in realtime beelden opleveren en in verbinding staan met de meldkamer van de lokale politie.

Het plaatsen van de camera’s heeft nog andere voordelen:

. De extra camera’s zorgen ervoor dat alle toegangen en uitgangen tot de fietsenstallingen,  inclusief Kievitplein in beeld komen. Daders kunnen daardoor makkelijker geïdentificeerd worden.

. De camera’s dienen in de eerste plaats om fietsdiefstallen te voorkomen, maar ze kunnen ook nuttig zijn bij het voorkomen van andere problemen zoals overlast door overnachters, sluikstorters…

De overeenkomst moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Na die goedkeuring kunnen de camera’s operationeel gemaakt worden.

Bron : collegeverslag Antwerpen

Comments are closed.

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: