Na de geplande evaluatieperiode besliste het college om het uitleenreglement van de Antwerpse bibliotheken opnieuw aan te passen. Vanaf 1 januari 2011 kunnen klanten gedrukte materialen opnieuw éénmaal gratis verlengen met een periode van drie weken.

Op 1 september 2010 ging het nieuwe gebruikersreglement in de bibliotheken van kracht. De voornaamste bedoeling was:

1. het wegwerken van het onderscheid tussen gedrukte (boeken) en audiovisuele materialen (cd’s en dvd’s)

2. het sneller in roulatie brengen van materialen (een interne studie wees uit dat veel materialen de maximale periode van 8 weken bij klanten bleven liggen – al dan niet gelezen).

De evaluatie is in grote lijnen positief. De uitleencijfers stegen spectaculair, vooral dan bij de audiovisuele materialen (+ 20%). Ook zagen we de omloop van onze materialen sterk verhogen. Het totaal aan geïnde leengelden lag lager dan de geïnde boetes tijdens dezelfde periode een jaar eerder: een positieve evolutie.

De grootste verandering was de verkorting van de gratis leenperiode van vier naar drie weken. De mogelijkheid om materialen te verlengen verdween.

Hierop kwamen veel reacties van klanten. Bij al deze reacties was er één constante die telkens terugkwam: de leentermijn van drie weken voor gedrukte materialen is te kort. De bibliotheken willen, vanuit het oogpunt van een klantgerichte werking, tegemoetkomen aan deze verzuchting.

De basisleenperiode blijft drie weken voor alle materialen. Klanten kunnen de leenperiode van gedrukte materialen, taalcursussen en luisterboeken gratis verlengen voor een nieuwe periode van drie weken. Na deze tweede periode start de betalende leenperiode. De tarieven van de betalende leenperiode blijven ongewijzigd.

Omdat materialen langer dan voordien uitgeleend kunnen worden en omdat de stad de hoge circulatiegraad van de materialen wil behouden, wordt het aantal materialen dat tegelijkertijd kan uitgeleend worden hieraan aangepast. Kinderen tot 12 jaar lenen maximum 10 materialen uit, personen vanaf 12 jaar kunnen maximum 20 materialen per keer lenen.

Het aangepaste reglement gaat in op 1 januari 2011. De overgang naar het vernieuwde reglement kan naadloos verlopen omdat de leentermijn voor materialen ontleend tussen 15 en 31 december (kerstperiode) automatisch voor 6 weken geldt.

Het huidige reglement vinden geïnteresseerden op www.antwerpen.be/bibliotheek. Vanaf 1 januari 2011 is daar ook het nieuwe reglement te vinden.

Bron : Antwerpen.be

Comments are closed.

Blijf op de hoogte!

Uw email adres: